Proč
bychom
se netěšili...
3.6.2024
11 – 18
Villa Pellé a zahrada
Pelléova 10/91
Praha 6

PROGRAM

PROČ BYCHOM SE NETĚŠILI - koncertní přehlídka k 200. výročí Bedřicha Smetany

Dvanáctý ročník Fresh Senior festivalu bude věnován Roku české hudby s důrazem na 200. výročí narození Bedřicha Smetany a uskuteční se ve Villa Pellé a přilehlé zahradě dne 3. června od 13 do 18 hodin.


Hlavní ideou této tradiční kulturně společenské akce je přirozeným způsobem nabídnout seniorským návštěvníkům festivalu mimo jiné nejrůznější hudební produkce v podání profesionálních i amatérských hudebníků, a to zcela jedinečným způsobem. Dramaturgie pracuje s nevšedním střídáním žánrů a charakteru provedení i množstvím hudebních nástrojů. Chceme touto cestou vzdát hold české hudbě a jejím velikánům, jako jednomu z hlavních pilířů naší kulturní historie i současnosti.

Festivalové motto – píseň Bedřicha Smetany z opery Prodaná nevěsta, má odrážet dlouhodobě kladný vztah Čechů k hudbě a zároveň připomenout, že hudba má nezpochybnitelné pozitivní účinky na psychické zdraví v seniorském věku. Určitý druh hudby může jedince stimulovat, uklidňovat, konejšit, inspirovat. Může svým způsobem nahrazovat mezilidské vztahy, nedostatek lásky, uznání, může dávat životu smysl, příležitost ke společenskému kontaktu apod. Jako preventivní prostředek je rovněž možné využívat hudbu i u zdravých lidí, kteří jsou momentálně přetížení, přepracovaní, deprimovaní, citově strádající, neklidní, opuštění, zarmoucení apod. Právě hudba jim může nahrazovat chybějící radost, štěstí, lásku nebo mezilidské vztahy, které postrádají a zklamaní lidé pomocí ní se mohou odreagovat a odplavit své depresivní pocity. V našem projektu dlouhodobě usilujeme o eliminaci negativních aspektů stárnutí prostřednictvím nabídky nejrůznějších kulturních programů a koncertní akce, které jsou pravidelnou součástí naší celoroční nabídky, bývají ty nejnavštěvovanější. Program bude plný kombinací hudebních žánrů, i s použitím hudby Bedřicha Smetany v části věnované klasické hudbě a zpěvu. K Roku české hudby ale podle nás patří i česká lidová hudba, písničkáři i novější žánry, jako je jazz nebo blues.

ÚČINKUJÍCÍ


V programu, složenému z amatérských i profesionálních tanečních vystoupení
uvidíme  a uslyšíme například :

seniorský pěvecký sbor ROSANKA
seniorský divadelní soubor PROMĚNA

přední český basbarytonista Roman Janál 

Po absolvování Plzeňské konzervatoře v oboru hry na housle byl přijat v roce 1985 do pěveckého oddělení Hudební akademie v Sofii, do třídy profesora Čavdara Chadžieva, kde získal magisterský titul.  Po ukončení studií přijal své první angažmá v Banské Bystrici, odkud po půlročním působení přešel do Komorní opery (pozdější Opery Mozart) v Praze. V roce 1995 byl po úspěšném debutu ve Státní opeře Praha angažován jako sólista. Následoval další úspěšný debut, tentokrát v Národním divadle, kde si rolí Figara v Lazebníku sevillském zajistil místo sólisty. Od roku 1997 se Národní divadlo stalo jeho domovskou scénou a do dnešní doby zde nastudoval desítky rolí domácího i světového repertoáru. Doménou tohoto pěvce není jen operní svět, ale i komorní písňová tvorba. V roce 1993 a 1994 absolvoval interpretační kurzy u světoznámého pěvce Petra Schreiera v Piešťanech. Především písně německých romantických autorů jako F. Schubert, R. Schumann, J. Brahms, H. Wolf a „Biblické písně“ Antonína Dvořáka se staly jeho srdeční záležitostí. 

Roman Janál s úspěchem vystupuje na domácích i zahraničních festivalech: Pražské jaro, Pražský podzim, Smetanova Litomyšl, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, Janáčkův máj, Hudební festival Znojmo, Svatováclavský hudební festival, Festival Pontes, Česko-saský festival, Bratislavské hudební slavnosti, Dny Bohuslava Martinů v Londýně s Jiřím Bělohlávkem a orchestrem BBC, Europalia Brusel, Festival Bohuslava Martinů v Amsterdamu a Utrechtu za vedení Ch. Hogwooda. 

Pravidelně spolupracuje s tuzemskými i zahraničními orchestry.  Jeho další posun v operním repertoáru rozvinula spolupráce s předními světovými operními dirigenty jako Caspar Richter, John Fiore, Hilllary Griffiths, Jan Latham Koenig a Christopher Hogwood. Vydal mnoho CD u nahrávacích firem: Deutsche Grammophon, Naxos, Orfeo, Multisonic, Radioservis, Supraphon, ArcoDiva.

Je vyhledávaným pedagogem a porotcem mnoha významných pěveckých soutěži. Roman Janál je držitelem prestižní Ceny Thálie za rok 1999, za roli Polluxe v inscenaci Rameauvy opery "Castor a Pollux" v Národním divadle a v roce 2019 obdržel v širší nominaci mimořádnou cenu Thálie za interpretační výkon titulní role v opeře Miloše Štědroně „Don Hrabal“.

 (1).jpg" alt="" width="3753" height="2626" />
https://www.romanjanal.com/

dobová módní přehlídka a taneční vystoupení Česká beseda
společné vystoupení studentů a profesorů ZUŠ Taussigova a ZUŠ Betlémské nám. 
Dále zahraje české houslové trio HOBRAJ, hudební formace, která představuje to nejlepší z moravského a slovenského folklorního žánru, tedy lidové písničky plné emocí a energie. 
Na závěr programu vystoupí folklorní soubor ROSÉNKA 

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ PROGRAM, změna vyhrazena


Zahájení                                                                                             13.00

seniorský pěvecký sbor ROSANKA                                                13.10

vystoupení studentů Hudební akademie hl.města Prahy         13.30

Roman Janál                                                                                      14.00

Česká beseda, tanec                                                                       14.35

Duo klavír, viola                                                                               14.55

divadlo Proměna - Remedium                                                      15.30

Módní přehlídka                                                                              15.45

Seniorské stardance                                                                       16.10

HOBRAJ                                                                                            16.25

losování Festivalového kvízu                                                          12

ROSÉNKA                                                                                         17.00

WORKSHOPY, VENKOVNÍ AKTIVITY

workshop Malování lampionů                                               14.15
pod vedením vietnamské lektorky si můžete namalovat vlastní lampion, vhodné pro vnoučata
 
workshop RECETAS                                                                  13:30-16:00
představení aktivit pro trávení volného času seniorů v městských parcích a veřejné zeleni
 
trénování paměti                                                                      14:30
trénink paměti s pomocí pracovních listů pod vedením certifikované trenérky Adriany Rohde Kabele

taneční workshop skupiny BULGARI                                     16.40
výuka tradičních lidových tanců pod vedením členů souboru

prezentace CIRQUEONU - workshop nového cirkusu pro seniory
workshop břišních tanců pod vedením lektorky z organizace Život 90

O FESTIVALU
Festivalové odpoledne nabídne tematicky laděný hudební program, složený z charakterově různých vystoupení. Bude obsahovat jak komorní provedení klasických skladeb, sólové pěvecké výstupy, sborový zpěv, temperamentní provedení lidové hudby a zpěvu, dobovou módní přehlídku, seniorská amatérská herecká a pěvecká vystoupení  a další.
Cíleně jsme vybírali mezi umělci, kteří jsou mistry svého žánru a potěší posluchače všech generací. V programu rovněž vystoupí studenti základních uměleckých škol společně s frekventanty hudebních kurzů v rámci Akademie pro seniory hlavního města Prahy, která nabízí mimo jiné výuku hry na hudební nástroje pro starší spoluobčany zdarma a amatérská seniorská zájmová sdružení.


Ze spolupracujících organizací se na letošním ročníku budou prezentovat:

MEZI NÁMI
https://www.mezi-nami.cz/

ŽIVOT 90
https://www.zivot90.cz/cs


WIKIMEDIA
Senioři píší wikipedii
https://cs.wikipedia.org/.../Wikipedie:Senio%C5%99i_p%C3...

CIRQUEON
https://www.cirqueon.cz/

O projektu
Fresh senior
Projekt vznikl v roce 2011 jako jedna z klíčových aktivit spolku PORTE, který je dobrovolnou, nezávislou a nestátní organizací sdružující členy na základě společného zájmu. Členové jsou odborníci z různých oborů s humanitním, technickým i sociálním vzděláním. Spolek pořádá kulturní a společenské akce, výstavy, společenská setkání, workshopy a podporuje tak kulturu v její bohatosti jako celek. Nedílnou součástí aktivit spolku je podpora charitativní činnosti a pomoc potřebným, pro než získává prostředky z darů, grantů, dotací vstupného i další vlastní činností a aktivitami.

V roce 2011 v tomto duchu založil spolek program Fresh Senior, který nabízí vedle zmiňovaných specializovaných kurzů každé pololetí také festival určený pro seniory samotné - FRESH SENIOR FESTIVAL. Zpočátku jednotlivé programy probíhají zejména na území Prahy 6 v prostorách Písecké brány. Vedle rozmanitých společenských, aktivizačních a vzdělávacích aktivit přináší projekt kvalitní kulturní nabídku a velké množství programů jako jsou koncerty různých hudebních žánrů a interpretů, vzdělávací cykly, přednášky, poradny a společenská setkání. Od roku 2014 se programová nabídka výrazně rozšiřuje o pravidelné jazykové, výtvarné či zdravotní kurzy, a další programy které se konají v prostorách Villy Pellé. Fresh Senior tak k bohaté nabídce aktivit spolku přidává až 100 seniorských setkání ročně.

Na základě průběžného sledování současných trendů v oblasti gerontologie a sociologie máme pevné zázemí pro fungování celého projektu nad rámec standardně nabízených aktivit 60+ a patříme mezi leadery v tomto oboru. Díky stále rostoucí členské základně můžeme nadále otvírat doposud opomíjená či tabuizovaná témata a aktivně tak i nadále přispívat k rozvoji otevřené a svobodné občanské společnosti.

Cílem projektu je i nadále tvorba kvalitních programů a pořadů pro seniory všech sociálních skupin tak, aby lidé v tomto životním období mohli plnohodnotně trávit svůj volný čas, získávat podněty z kulturní i společenské oblasti a mít prostor i čas k setkávání s lidmi podobných zájmů a životních zkušeností. Spolu tak vytváříme sociální vazby a napojení se na nově objevené vrstevníky, což je významným a důležitým faktorem pro kvalitu života v pozdním věku. Vedle konkrétních programů poskytujeme také základnu pro získávání sociální interakce i důležitých informací.

V roce 2021 je založen spolek FRESH SENIOR, nástupnická organizace, která zaštiťuje stejnojmenný projekt. Již od ledna 2022 je naplňování obsahu a pořádání Fresh Senior Festivalu a podobných akcí, orientovaných zejména na seniorskou populaci a mezigenerační interakci, její majoritní činností.


PREZENTUJÍCÍ SPOLKY A ORGANIZACE v roce 2024:
Život 90,  Mezi námi, Moudrá sovička, Wikimedia, Chytrá péče, CIRQUEON, Remedium, Bohemia Patchwork klub, 


ORGANIZÁTOR/pořadatel


FRESH SENIOR z.s.

Matějská 24, Praha 6
www.freshsenior.cz
tel.: 224 326 180


PRODUKCE A PR

KAROLÍNA POHLREICHOVÁ

karolina@freshsenior.cz

pohlreichova.karolina@porteos.cz
tel.:  +420 724 559 965VLADANA RÝDLOVÁ

vladana.rydlova@porteos.cz

 
MÍSTO KONÁNÍ

VILLA PELLE

PELLEOVA 10/91, Praha 6 
www.villapelle.cz

Fresh Senior Festival pořádá spolek Fresh Senior ve spolupráci se spolkem PORTE, produkční společností Taktum a Píseckou bránou.
Fresh Senior festival se koná za laskavé podpory Hlavního města Prahy a MČ Praha 6.


POŘÁDÁ

HLAVNÍ PARTNEŘI