ZARUČENĚ ČERSTVÝ FESTIVAL PRO VŠECHNY GENERACE
úterý 28. května 2019
Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
ukaž na mapě

PROGRAM

HLAVNÍ PROGRAM

13:30
Pěvecký smíšený sbor Dlouhomladí
14:00
Shadde Yadda – swingová kapela
14:30
Buena Vista Vinohrady – pěvecký sbor
15:00
Shadde Yadda – swingová kapela
15:30
Vystoupení Záchranné brigády kynologů Praha
16:00
Shadde Yadda – swingová kapela
16:30
Petra Černocká
17:30
Vítání hostů festivalu + losování výherců soutěže
18:00
Hamleti a Aleš Háma
SOUTĚŽ

11:00 – 17:00
Festivalová soutěž o zajímavé ceny

SETKÁNÍ S ODBORNÍKY

Nadační fond Lepší senior a program Pečujeme s radostí
Moudrá sovička s odborníky na počítačovou techniku
Senioři píší Wikipedii
Prev-Centrum, z.ú.
Life Rescue záchranáři Praha
Mezi námi – společnost specializující se na mezigenerační propojení
Městská i státní policie
Armáda ČR
Záchranná brigáda kynologů Praha
a další

O festivalu
Zábavu určenou pro všechny generace slibuje v pořadí již 7. ročník zaručeně čerstvého festivalu pro seniory - Fresh Senior festival 2019, který se v úterý 28. května bude konat v zahradě a noblesních prostorách novorenesanční budovy galerie Villa Pellé. Pořadatelé stále populárnější akce, jejíž hlavním cílem je vzájemné obohacení a propojení napříč generacemi prostřednictvím prožitků, kulturních aktivit a společných zájmů, sestavili slibný program, který hned na začátku festivalu v 11 h. potěší a přivítá návštěvníky různého věku.

Na hlavním pódiu situovaném ve  velkorysé zahradě přiléhající k vile vystoupí zpěvačka a herečka Petra Černocká nebo smíšený pěvecký sbor Buena Vista Vinohrady. Mezi hlavní senzace první půle programu určitě můžeme zařadit formaci Shadde Yadda Quartet, patřící ke špičkovým pražským ansámblům, který stylově interpretuje americkou a českou swingovou hudbu 20. až 40. let v čele se zpěvačkou Danou Šimíčkovou. V pozdější části programu vystoupí uvolněná skupina Hamleti Aleše Hámy (zpěv, kytara), která vznikla v roce 1996 jako “mejdanové těleso” divadelního klubu divadla ABC. Chybět nebudou ani další členové skupiny jako Jakub Wehrenberg (basa) a Dalibor Gondík (bicí, zpěv).

Po celou dobu trvání festivalu až do jeho konce v 19 h. bude připraveno množství volnočasových aktivit a setkání s různými odborníky s odkazem na misi celého festivalu, kterým je mezigenerační zaměření. Na základě tohoto společného jmenovatele se tak návštěvníkům představí projekt společnosti Mezi námi specializující se na prevenci stále vzrůstajícího rizika v podobě sociálního vyloučení seniorů žijících nejen v seniorských zařízeních. Jeho cílem je kvalitnější život seniorů a jejich zapojení do života místní komunity pomocí mezigeneračních aktivit, především seniorů a dětí. „Znám řadu velmi vzdělaných vrstevníků, kteří si stěžují, že nemají do čeho píchnout, a je přirozené, že to, co vědí, chtějí někomu předat” říká prof. Jan Sokol, iniciátor a patron projektu Senioři píší Wikipedii, který sdružuje seniory s chutí podělit se o své vědomosti s mladšími generacemi, který bude další zajímavou součástí programu.

Nově se setkáte s projektem Pečujeme s radostí v rámci něhož budou připraveny odborné přednášky a diskuse nad tématem podpory neformálních pečujících. “Fresh senior festival je jedinečný svou otevřeností. Naším záměrem je proto poutavě otevřít různé okruhy tohoto málo diskutovaného tématu, jak pro odbornou tak laickou společnost”, upřesňuje programová koordinátorka Alžběta Bártová rámec nové platformy programu Fresh Senior, kterou nově na festivalu představí. Vstup na celý festivalový program je zdarma.

O projektu
Fresh senior

Projekt vznikl v roce 2011 jako jedna z klíčových aktivit spolku PORTE, který je dobrovolnou, nezávislou a nestátní organizací sdružující členy na základě společného zájmu. Členové jsou odborníci z různých oborů s humanitním, technickým i sociálním vzděláním. Spolek pořádá kulturní a společenské akce, výstavy, společenská setkání, workshopy a podporuje tak kulturu v její bohatosti jako celek. Nedílnou součástí aktivit spolku je podpora charitativní činnosti a pomoc potřebným, pro než získává prostředky z darů, grantů, dotací vstupného i další vlastní činností a aktivitami.

V roce 2011 v tomto duchu založil spolek program Fresh Senior, který nabízí vedle zmiňovaných specializovaných kurzů každé pololetí také festival určený pro seniory samotné - FRESH SENIOR FESTIVAL. Zpočátku jednotlivé programy probíhají zejména na území Prahy 6 v prostorách Písecké brány. Vedle rozmanitých společenských, aktivizačních a vzdělávacích aktivit přináší projekt kvalitní kulturní nabídku a velké množství programů jako jsou koncerty různých hudebních žánrů a interpretů, vzdělávací cykly, přednášky, poradny a společenská setkání. Od roku 2014 se programová nabídka výrazně rozšiřuje o pravidelné jazykové, výtvarné či zdravotní kurzy, a další programy které se konají v prostorách Villy Pellé. Fresh Senior tak k bohaté nabídce aktivit spolku přidává až 100 seniorských setkání ročně.

Na základě průběžného sledování současných trendů v oblasti gerontologie a sociologie máme pevné zázemí pro fungování celého projektu nad rámec standardně nabízených aktivit 60+ a patříme mezi leadery v tomto oboru. Díky stále rostoucí členské základně můžeme nadále otvírat doposud opomíjená či tabuizovaná témata a aktivně tak i nadále přispívat k rozvoji otevřené a svobodné občanské společnosti.

Cílem projektu je i nadále tvorba kvalitních programů a pořadů pro seniory všech sociálních skupin tak, aby lidé v tomto životním období mohli plnohodnotně trávit svůj volný čas, získávat podněty z kulturní i společenské oblasti a mít prostor i čas k setkávání s lidmi podobných zájmů a životních zkušeností. Spolu tak vytváříme sociální vazby a napojení se na nově objevené vrstevníky, což je významným a důležitým faktorem pro kvalitu života v pozdním věku. Vedle konkrétních programů poskytujeme také základnu pro získávání sociální interakce i důležitých informací.ORGANIZÁTOR/pořadatel
PORTE z.s.
Pelléova 91/10, Praha 6
www.porteos.cz
e-mail: info@porteos.cz
tel.: 224 326 180
KOORDINÁTORKA PROJEKTU
ALŽBĚTA BÁRTOVÁ
alzbeta@porteos.cz
PRODUKCE
EDITA BADALCOVÁ
edita@porteos.cz
MÍSTO KONÁNÍ
GALERIE VILLA PELLÉ
Pelléova 91/10, Praha 6
www.villapelle.cz

Fresh Senior festival pořádá spolek PORTE ve spolupráci s produkční společností Taktum a galerií Villa Pellé.
Fresh Senior festival se koná za laskavé podpory Hlavního města Prahy, MČ Praha 6.
Záštitu nad Fresh Senior festivalem 2019 převzal starosta MČ Praha 6 pan Mgr. Ondřej Kolář.


POŘÁDÁ

za finanční podpory Městské části Praha 6 a Hlavního města Prahy
logo logo
logo logo logo logo
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

logo logo logo logo logo
logo logo logo logo logo


HLAVNÍ PARTNEŘI

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
logo logo logo logo logo logo logo logo