FRESH SENIOR FESTIVAL 2020
KDO SI HRAJE, NESTÁRNE

21.9.2020
Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
ukaž na mapě

PROGRAM

HLAVNÍ PROGRAM

13:00
HRY, SOUTĚŽE, DÍLNY – RETRO DISKOTÉKA
13:30
VĚDOMOSTNÍ KVÍZ s MARKÉTOU ZAORALOVOU
14:30
UKÁZKA ČI-KUNG venkovní praktické předvedení prvků (ELPIDA)
15:00
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA i60 pod vedením Elen Zajíčkové
15:30
TÓNY SLADKÉ FRANCIE Z. TRVALCOVÁ-ČEVELOVÁ TRIO - koncert
16:15
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA, 2. ČÁST
16:45
DIVADLO REMEDIUM – humorný skeč v podání seniorského divadla
17:15
SENIORSKÉ STARDANCE – taneční ukázky s účastí profesionálního tanečníka a finalistkou soutěže (SenSen)
17:40
LOSOVÁNÍ VÝHERCŮ SOUTĚŽÍ A KVÍZU
18:00
IVAN HLAS TRIO - koncert

SOUTĚŽE

13:00 – 17:00
Festivalová soutěž o zajímavé ceny, soutěže v deskových (šachový kroužek a kroužek dámy) a karetních hrách, zábavný vědomostní kvíz, mölkky.
Setkání s odborníky,
Prezentace partnerských spolků

SENSEN (Senzační senioři)
ELPIDA
REMEDIUM
Právě teď
Mezi námi
Život 90
i60
Policie ČR
Městská policie
Life Rescue
Celní správa ČR
ÚVN
DDM (Dlouho mladí)
Chytrá pomoc
Senioři píší wikipedii

Ukázkové řemeslné dílničky s workshopy

Ukázka výroby bižuterie - vinuté perly
Ruční zpracování papíru
Pletení košíčků z Pedigu
Zpracování vlnyO FESTIVALU
V krásné zahradě Pelléovy vily se můžete těšit na unikátní módní přehlídku, vystoupení tria Zdenky Trvalcové – Čevelové, které vás naladí na tóny sladké Francie a v podvečer na skvělé Ivan Hlas TRIO.

Dále si můžete užít krátké divadelní představení seniorského souboru pod klubem REMEDIUM nebo ukázky společenských tanců v podání soutěžící a profesionálního tanečníka SENIORSKÉ STARDANCE ve spolupráci se SenSen, vědomostní kvíz a další.

Nebude chybět ani festivalová soutěž o zajímavé ceny nebo soutěže v deskových a karetních hrách! Celkovou nekonvenční koncepcí programu chceme upozornit na fakt, že zachování schopnosti hrát si v seniorském věku má velmi příznivý vliv na psychosomatické projevy stárnutí a zároveň prospívá mezigenerační komunikaci.

Hlavním mottem a posláním letošního ročníku festivalu jsou hry, pomocí nichž otevíráme rozmanité nabídky aktivit, spojené s neformálními uměleckými vystoupeními, vytvořit atmosféru přátelského sousedského setkání pro každého bez ohledu na věk a místo bydliště.

V interiéru Villy Pelé budou ve vyhrazených prostorách a ve spolupráci s partnery probíhat poradny a odborné konzultace na vybraná témata, která vycházející ze zaměření festivalu.

Venkovní prostor poskytne možnost prezentace Policie ČR, Městské policie, Life Rescue, Celní správy a dále širokou škálu herních aktivit, řemeslných dílen, workshopů a poraden se zdravotním zaměřením.POŘADATELÉ

Pořadatelem Fresh senior festivalu je spolek PORTE a produkční společnost TAKTUM.
Hlavním garantem obsahu je FRESH SENIOR KLUB, projekt spolku PORTE.

O projektu
Fresh senior

Projekt vznikl v roce 2011 jako jedna z klíčových aktivit spolku PORTE, který je dobrovolnou, nezávislou a nestátní organizací sdružující členy na základě společného zájmu. Členové jsou odborníci z různých oborů s humanitním, technickým i sociálním vzděláním. Spolek pořádá kulturní a společenské akce, výstavy, společenská setkání, workshopy a podporuje tak kulturu v její bohatosti jako celek. Nedílnou součástí aktivit spolku je podpora charitativní činnosti a pomoc potřebným, pro než získává prostředky z darů, grantů, dotací vstupného i další vlastní činností a aktivitami.

V roce 2011 v tomto duchu založil spolek program Fresh Senior, který nabízí vedle zmiňovaných specializovaných kurzů každé pololetí také festival určený pro seniory samotné - FRESH SENIOR FESTIVAL. Zpočátku jednotlivé programy probíhají zejména na území Prahy 6 v prostorách Písecké brány. Vedle rozmanitých společenských, aktivizačních a vzdělávacích aktivit přináší projekt kvalitní kulturní nabídku a velké množství programů jako jsou koncerty různých hudebních žánrů a interpretů, vzdělávací cykly, přednášky, poradny a společenská setkání. Od roku 2014 se programová nabídka výrazně rozšiřuje o pravidelné jazykové, výtvarné či zdravotní kurzy, a další programy které se konají v prostorách Villy Pellé. Fresh Senior tak k bohaté nabídce aktivit spolku přidává až 100 seniorských setkání ročně.

Na základě průběžného sledování současných trendů v oblasti gerontologie a sociologie máme pevné zázemí pro fungování celého projektu nad rámec standardně nabízených aktivit 60+ a patříme mezi leadery v tomto oboru. Díky stále rostoucí členské základně můžeme nadále otvírat doposud opomíjená či tabuizovaná témata a aktivně tak i nadále přispívat k rozvoji otevřené a svobodné občanské společnosti.

Cílem projektu je i nadále tvorba kvalitních programů a pořadů pro seniory všech sociálních skupin tak, aby lidé v tomto životním období mohli plnohodnotně trávit svůj volný čas, získávat podněty z kulturní i společenské oblasti a mít prostor i čas k setkávání s lidmi podobných zájmů a životních zkušeností. Spolu tak vytváříme sociální vazby a napojení se na nově objevené vrstevníky, což je významným a důležitým faktorem pro kvalitu života v pozdním věku. Vedle konkrétních programů poskytujeme také základnu pro získávání sociální interakce i důležitých informací.ORGANIZÁTOR/pořadatel
PORTE z.s.
Pelléova 91/10, Praha 6
www.porteos.cz
e-mail: info@porteos.cz
tel.: 224 326 180
PRODUKCE
KAROLÍNA POHLREICHOVÁ
karolina@freshsenior.cz

VLADANA RÝDLOVÁ
vladana.rydlova@porteos.cz
PR
ADA BÍLKOVÁ
ada.bilkova@porteos.cz


MÍSTO KONÁNÍ
GALERIE VILLA PELLÉ
Pelléova 91/10, Praha 6
www.villapelle.cz

Fresh Senior festival pořádá spolek PORTE ve spolupráci s produkční společností Taktum a galerií Villa Pellé.
Fresh Senior festival se koná za laskavé podpory Hlavního města Prahy, MČ Praha 6.


POŘÁDÁ

logo logo logo
HLAVNÍ PARTNEŘI

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo